Friidrott för ungdom 14-17 år

Titel
Friidrott för ungdom 14-17 år
Författare
Rolf Asplund, Håkan Widlund m fl.
ISBN
91-88941-70-1
Artikelnummer
4070
Antal sidor
280
Antal
2st
Kategori

I den här boken får du veta allt om friidrottens tretton olika grenar! Här hittar du flera hundra teknikbeskrivningar och övningar, de flesta tydligt illustrerade, som leder dig rätt i din egen och dina aktivas träning. Som tränare och ledare för äldre ungdomar står man inför en stor och spännande utmaning. I ledarskapet ska man möta och leda aktiva som inte längre är barn och ännu inte vuxna, utan just ungdomar. Du ska svara upp mot olika behov och intressen och vi ska stimulera till självständighet och personlighetsutveckling. Här får du tips på hur!

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.