Friidrott för ungdom 10-14 år

Titel
Friidrott för ungdom 10-14 år
Författare
Håkan Widlund, Ingalill Klüft, Ingela Nilsson, Rolf Asplund m.fl. grenförfattare
ISBN
91-88941-09-4
Artikelnummer
4064
Antal sidor
220
Antal
2st
Kategori

Friidrott för ungdom 10-14 år är den andra i en serie av tre böcker för friidrottens barn och ungdomstränarutbildning. Här hittar du en mängd övningar och konkreta tips om innehållet i träningen och hur du kan skapa en träning som attraherar dagens och morgondagens ungdomar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.