Friidrott för barn 7-10 år

Titel
Friidrott för barn 7-10 år
Författare
Helen Svan, Thore Carlsson, Lotta Trosell, Håkan Larsson, Rolf Asplund, Toralf Nilsson och Anders Rydén
ISBN
91-88940-96-9
Artikelnummer
4063
Antal sidor
105
Antal
2st
Kategori

Friidrott för barn ingår i friidrottens barn- och ungdomsledarutbildning. I boken får du idéer, många praktiska tips som utvecklar dig samt bra frågor att samtala och reflektera utifrån.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.