Vässa arbetsformen

Titel
Vässa arbetsformen
Författare
Jan Byström, Thore Carlsson, Camilla Hagman, Lars Hogedal och Karl-Christian Overgaard
ISBN
91-88940-18-7
Artikelnummer
2067
Antal sidor
75
Antal
1st
Kategori

Materialet vänder sig till alla som vill lära sig mer om projektarbete och till alla som ingår i en projekt- eller arbetsgrupp. Reflektion, dialog och samspel är de viktigaste krafterna i ett projektarbete. Därför inbjuder materialet till eftertanke och dialog; författarna med läsarna, läsaren med sig själv och läsarna med varandra.
 

I materialet ingår ett arbetshäfte

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.