Valberedningen - en nyckel till framgång

Titel
Valberedningen - en nyckel till framgång
Författare
Lena Enqvist
ISBN
9789186323844
Artikelnummer
2135
Antal sidor
56
Antal
2st
Kategori

Det är många faktorer som påverkar valberedningens arbete
I en tid då det i samhället sker en del större förändringar är det kanske viktigare än någonsin med en fungerande valberedning. Mångfalden i samhället ökar, kommersialismen ökar och utmanar idrottsrörelsen samtidigt som formerna för ideellt engagemang förändras även om idrotten fortfarande är den största folkrörelsen. Allt detta påverkar valberedningens arbete.

Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå en väl sammansatt styrelse. Och med väl sammansatt avses personer med kompetens och erfarenheter att både förvalta föreningens verksamhet men också utveckla densamma för att möta människors önskemål och behov i dag och i morgondagens samhälle.

Som aktiv i en förenings valberedning är man också en viktig förutsättning för att föreningen ska leva upp till ett av de grundläggande kraven – att den ska drivas på ett demokratiskt sätt.
Häftet Valberedningen – en nyckel till framgång vill visa på valberedningens viktiga roll i ett större perspektiv, visa på de möjligheter man har att utvecklas som person och samtidigt fungera som en handbok för valberedare.  Häftet ger både konkreta tips i form av checklistor samt mallar att utgå ifrån och en del frågeställningar till hjälp i ett framgångsrikt arbete.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.