Tankebrytare - 5 kortlekar med 50 kort i varje

Titel
Tankebrytare - 5 kortlekar med 50 kort i varje
Författare
Lasse Hogedal
Artikelnummer
1302
Antal
2st
Kategori

Tankebrytare - 250 utmanande frågeställningar!

Tankebrytare är ett verktyg som består av fem kortlekar med 50 kort i varje. På korten finns uppmaningar, tankegångar, påståenden och frågeställningar som ska skapa tankar och stimulera till reflektioner och funderingar.

Tankebrytarna kan användas i den vardagliga tillvaron när man planerar sitt arbete, visionerar om framtiden , gör utvärderingar, granskar idéer och förslag eller för att få impulser och nya perspektiv.

Det viktigaste med tankebrytarna är inte orden på korten utan de funderingar som uppstår och framkallas.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.