Strategi för hög prestation

Titel
Strategi för hög prestation
Författare
Tjolle Ström
ISBN
ISBN: 978-91-7727-024-9
Antal sidor
60
Antal
2st
Kategori

Boken Strategi för hög prestation beskriver vad som kännetecknar en högpresterande organisation och vilka nyckelfaktorerna är. En högpresterande strategi används för att utveckla individer, grupper och organisationer och i det arbetet är det avgörande att det finns styrande värderingar som faktiskt gäller och leder till visionen.

Den beskrivna strategin har utarbetats under tjugo års arbete med individer och grupper i olika sammanhang och på olika nivåer. All förändring börjar med oss själva och med en förståelse för helheten.

I bokens första del beskrivs de framgångsnycklar som visat sig vara gemensamma för högpresterande system. Bokens andra del har fokus på förändringsprocesser på en organisatorisk nivå. I den tredje och avslutande delen får du ta del av en modell – CHPS högpresterande strategi – och kan direkt börja använda den i praktiken.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.