Släpp loss - kreativitet för alla

Titel
Släpp loss - kreativitet för alla
Författare
Lena Börjeson
ISBN
91-86500-61-9
Antal sidor
72
Antal
1st
Kategori

Den här miniboken på 72 sidor ger dig flera exempel på hur du kan gå tillväga för att locka fram skaparkraften hos dig själv – och också  hos andra. Kreativa metoder behövs ! Du får över 20 bra, enkla metoder som ger skjuts åt idéer och även praktikfall, samt tips i ledarrollen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.