Sekreterare i föreningen

Titel
Sekreterare i föreningen
Författare
Ove Hultgren, Gun Svensson och Inger Palmgren
ISBN
91-87660-21-0
Artikelnummer
2023
Antal sidor
64
Antal
1st
Kategori

Hur skall kommunikationen ske i föreningen? Hur kan vi sköta administrationen? Behöver vi nya arbetsformer? Den här boken tar bl.a. upp sekreterarens uppgifter, nya arbetsformer, organisation, protokoll, årsmötet, information m.m.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.