Sanning eller konsekvens

Titel
Sanning eller konsekvens
Författare
Susanne Ljunglöf, Katrin Rindlaug
ISBN
91-88941-77-9
Artikelnummer
2103
Antal sidor
47
Antal
1st
Kategori

En handbok i idrottens arbete med jämställdhetsfrågor!

Vilka konsekvenser ger ojämställdhet för idrotten och den enskilde idrottsutövaren?
Det här är en bok för er som vill utveckla er verksamhet så att både killar och tjejer, kvinnor och män, känner sig välkomna och ges samma förutsättningar att delta i idrotten.

Sanning eller konsekvens är en kunskapsbok om ojämställdhet inom idrottsrörelsen och en metodbok i förenings- och förbundsutveckling med erfarenhet från RF-projektet "Förbundsutveckling genom 3R".

Boken innehåller jämställdhetskunskap, diskussionsfrågor, exempel på ojämställdhet, metoder för jämställdhetsdisskussioner i grupp, beskrivning av 3R metoden samt de medverkande projektens frågeställning och erfarenheter från 3R-arbetet.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.