Säker & Trygg förening

Titel
Säker & Trygg förening
Författare
Smålandsidrotten
Antal sidor
26
Antal
2st
Kategori

Vill er förening vara en säker och trygg plats för era barn- och ungdomar? Då gör ni helt rätt i att använda detta arbetsmaterial!

Säker & Trygg Förening är ett studiematerial som syftar till att öka säkerheten och tryggheten i idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. I materialet finns kapitel som behandlar såväl brandsäkerhet som vikten av rätt utrustning och föreningskunskap. Kapitlen är korta och överlåter åt användaren att bestämma hur djupt i ämnet man ska gå. Tanken är att föreningen systematiskt ska jobba för att stärka kvaliteten i föreningen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.