Rörelser i rörelse

Titel
Rörelser i rörelse
Författare
Andreas Hagström, Lars Hogedal, Kent Lindahl, Peter Olsen
ISBN
9789185433483
Artikelnummer
2117
Antal sidor
217
Antal
2st
Kategori

En bok om organisationsutveckling!

Rörelser i rörelse beskriver ett antal organisatoriska modeller, teorier eller betraktelsesätt. De kan fungera som en utgångspunkt för analyser och resonemang om förbunds, föreningars eller arbetslags livscykler och utmaningar. Synsätten kan också fungera som en ledstång för dem som leder organisationer oavsett om det handlar om en ordförande, en projektledare eller en förbundskapten. Modellerna kan dessutom vara en plattform för processledare, konsulter eller coacher.

Materialet innehåller också flertalet exempel från verkligheten med beskrivningar av hur ledare och andra företrädare upplever och tolkar det som händer i sina respektive organisationer. Vidare ges exempel på hur man i olika sammanhang har arbetat med det som brukar kallas verksamhetsinriktning och organisationsutveckling.

Rörelser i rörelse kan användas för att öka insikten, som inspirationskälla, som tankeväckare eller som en metodhandbok. I boken finns många verktyg och hjälpredor som kan användas i olika sammanhang.
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.