Plats för tjejer och killar : ett metodmaterial för en mer jämställd organisation

Titel
Plats för tjejer och killar : ett metodmaterial för en mer jämställd organisation
Författare
Ulrika Eklund & Anna Starbrink ; medförfattare: Minna Nyman & Helene Törnqvist
ISBN
91-630-6994-6
Antal sidor
51
Antal
1st
Kategori

Ur innehållet:
Vad är jämställdhet
strategi för jämställdhet
Metoder för ökad jämställdhet
Rekrytering
Råd till tjejer
Råd till killar

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.