Påverka och övertyga

Titel
Påverka och övertyga
Författare
Peter Olsen
ISBN
91-88940-88-8
Artikelnummer
2088
Antal sidor
56
Antal
5st
Kategori

I Påverka & Övertyga får du lära dig grunderna i konsten att övertyga. Du får veta hur du kan lägga upp ditt framträdande inför t ex medlemsmötet eller mötet med kommunens fritidschef. Du får veta om hur du kan bli bättre på att påverka och övertyga andra. För att lyckas med det behöver du träna och boken innehåller därför en hel del träningstips.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.