Ordförande i föreningen

Titel
Ordförande i föreningen
Författare
Jan Olofsson
ISBN
91-87660-03-2
Artikelnummer
2038
Antal sidor
64
Antal
1st
Kategori

Att leda en förening är ett stort förtroende. Du är den om ska fungera som lagledare, arbeta med de övergripande frågorna och vara lite av en visionär. I den här boken får du tips på hur du kan leda din förening mot uppsatta mål och framgång. Men också hur du skapar engagemang och delaktighet.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.