Omvärldsspaning

Titel
Omvärldsspaning
Författare
Lasse Hogedal, Peter Olsen
ISBN
9789186323028
Artikelnummer
2130
Antal sidor
32
Antal
3st
Kategori

Utan spaning, ingen aning...

I en tillvaro där förändringsvindarna blåser allt starkare och stundtals med rejäla riktningsförändringar är omvärldsspaning en ständigt aktuell utmaning för alla föreningar, förbund och organisationer. Allt utvecklingsarbete kräver tid oavsett om man upprättar en verksamhetsplan, formar handlingsprogram eller bedriver systematisk omvärldsspaning.

I Omvärldsspaning ges förslag på en snabbvariant med allt vad det innebär av genvägar och avgränsningar. Modellen kan till exempel användas under en arbets- eller kursdag. Många gånger kan det vara klokare att göra något mindre omfattande flera gånger än att göra något mer omfattande vid enstaka tillfällen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.