Medlem i en förening

Titel
Medlem i en förening
Författare
Björn Lindquist
ISBN
91-631-5833-7
Artikelnummer
2107
Antal sidor
166
Antal
2st
Kategori

Denna bok är avsedd att stimulera till ökade kunskaper i föreningskunskap för medlemmar och styrelseledamöter i idrottsföreningar. Åtskilliga frågor som behandlas är aktuella även i andra ideella föreningar än just idrottsföreningar. Boken bör också vara av intresse som kursbok i olika utbildningar med anknytning till idrott framför allt sport management.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.