Målinriktat ledarskap och organisationsarbete

Titel
Målinriktat ledarskap och organisationsarbete
Författare
Annika Grälls, Tomas Ekman
ISBN
91-88474-51-8
Antal sidor
87
Antal
1st
Kategori

Nyckeln till framgång! När klubben förändras och växer ställs stora krav på ledarskap och organisation. Frågorna är många och aktuella. I den här boken ställer vi frågorna och svarar på en del. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan hjälpa dig att göra din förening bättre. Ett fungerande lag behöver en erfaren ledare med förmågan att se olika spelares kvaliteter och svagheter. Skaffa en så stor verktygslåda som möjligt. Boken tar upp och ger tips till tränare, styrelser om vad som sker i klubbrum, i kontakten med kommuner, spelare, assisterande tränare, media m.fl. Mycket av arbetet sker kollektivt, för att det ska fungera krävs individuellt ansvar. Det gäller att hela tiden göra sitt bästa som spelare och att som ledare uppmuntra och komma med konstruktiv kritik.

Kommunikation och gemensamma mål är viktigt.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.