Mål med mening

Titel
Mål med mening
Författare
Lasse Hogedal
ISBN
91-85138-09-6
Artikelnummer
6445
Antal sidor
63
Antal
1st
Kategori

Mål men mening är en bok för tanke och reflektion kring organisationers och föreningars verksamhetsinriktning. Innehållet behandlar begreppen verksamhetsidé, värdegrund, vision, mål och strategi. Mål med mening försöker på ett lättfattligt sätt beskriva olika moment som behöver uppmärksammas när man avser att utveckla, förbättra och vitalisera en organisation.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.