Kvalitet i klubben

Titel
Kvalitet i klubben
Författare
Lasse Hogedal
Artikelnummer
2049
Antal
1st
Kategori

Låt din klubb bli bättre - starkare - livskraftigare! Att utvecklas är en strävan för alla klubbar och föreningar. "Kvalitet i klubben" är ett hjälpmedel för att skapa en bättre fungerande verksamhet där det är kul och stimulerande att vara ledare och deltagare. Materialet utgår från uppfattningar, önskemål och ambitioner som medlemmarna har. Dock är det viktigt att fånga upp funderingar och tankar i det egna specialförbundet och vilka gemensamma propåer som finns inom idrottsrörelsen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.