Kassör och revisor i föreningen

Titel
Kassör och revisor i föreningen
Författare
Annika Sylvén
ISBN
91-87660-24-5
Artikelnummer
2032
Antal sidor
80
Antal
1st
Kategori

I Kassör och revisor får du veta mer om kassörens och revisorns roll, budget, bokföring och bokslut. Men också vad som bör ske inför årsmötet, om finansiering och skatter. Boken innehåller övningar och lösningar.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.