Idrottens föreningslära fortsättning - Boxen

Titel
Idrottens föreningslära fortsättning - Boxen
Författare
Peter
Antal
1st
Kategori Dokument

Innehåller materialen:

1. Allt kommunicerar

2. Förening i rörelse - guide för utveckling

3. Offensivt styrelsearbete

4. Praktisk föreningsekonomi

5. Vår förening - om demokrati och föreningskunskap

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.