Idrottens Ekonomihandbok

Titel
Idrottens Ekonomihandbok
Författare
Sisu Idrottsböcker
ISBN
9789186323660
Artikelnummer
2134
Antal sidor
60
Antal
2st
Kategori

Idrottens ekonomihandbok har till syfte att bidra till att fler idrottsföreningar har en god ekonomi med god ordning.

När ekonomin är god och det är god ordning på den tycker de flesta att ekonomi är kul, enkelt och något man gillar. Däremot är det inte lika kul när den är mindre god och i oordning. 

Ekonomins betydelse för föreningars möjligheter att uppnå det man vill kommer med största sannolikhet att öka framöver. Ju fler som ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare.

Idrottens ekonomihandbok ersätter Praktisk föreningsekonomi i boxen för Idrottens föreningslära och tar upp det som varje förening och dess styrelse behöver veta om föreningsekonomi

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.