Idrotten blir

Titel
Idrotten blir
Författare
Bengt Wallin
ISBN
91-87660-32-6
Antal sidor
65
Antal
2st
Kategori

Idrotten blir vad vi gör den till. Du och jag och alla andra som är involverade i idrotten.
Vad gör vi i idrotten och varför? Vad tycker vi? Vad lär vi oss?
Författaren sätter de frågeställningarna i fokus som ä viktiga att ta ställning till för att idrotten verkligen skall bli det vi vill - en positiv upplevelse för alla som vill vara med. Han gör det i enkla och verklighetsanknutna resonemang som är lätta att följa.
Var med och fundera hur du själv gör och vad du själv tycker om olika företeelser i idrotten

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.