Idrott och turism i samverkan - tillsammans blir vi bättre

Titel
Idrott och turism i samverkan - tillsammans blir vi bättre
Författare
Johan Göransson, Åsa Nilsson, Anita Gandå
Antal sidor
35
Antal
2st
Kategori

Studiematerialet används inom projektet "Idrott och turism" som bedrivs av Gotlands Idrottsförbund och Smålandsidrotten. Materialet innehåller råd kring hur man som förening skapar ett lyckat idrotts- och turismarrangemang.

Materialet tar till exempel upp delar som:

- Målet med ert arrangemang

- Organisation

- Information och marknadsföring

- Service

- Checklistor

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.