Idéer för idrottsutveckling

Titel
Idéer för idrottsutveckling
Författare
Ingegerd Ericsson, PG Fahlström, Håkan Larsson, Tomas Peterson, Karin Redelius, Per Gerrevall, Susanne Linner, Katarina Schenker, Staffan Karp, Inger Eliasson, Jane Meckbach, Jenny Svender, Inger Karlefors, Krister Hertting, Kim Wickman, Christina Holm, T
ISBN
978-91-87745-59-1
Artikelnummer
1378
Antal sidor
256
Antal
1st
Kategori

I denna antologi, skriven av några av landets främsta idrottsforskare, ges olika exempel och perspektiv på att utveckla idrott.

Övergripande handlar det om utveckling av fyra olika teman: utveckling av det idrottsliga ledarskapet, utveckling av idrott för underrepresenterade grupper, utveckling av idrottens samverkan med skolan, samt utveckling av idrottens anläggningar. Bokens fjorton kapitel bjuder på nyanserad och varierad läsning som får dig att se utvecklingsprocessen i ett nytt ljus.

Förhoppningen är att du och din förening ska få inspiration och idéer till fortsatta framsteg som även kan konkretiseras i den dagliga verksamheten. Antologin är därutöver en viktig kunskapskälla för aktörer som stöttar och samverkar med föreningslivet, till exempel förbund, kommuner och skolor. Den kan också användas på utbildningar med idrottsvetenskaplig inriktning.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.