Framtidens idrottsförening - vansinningt viktiga vägval

Titel
Framtidens idrottsförening - vansinningt viktiga vägval
Författare
Peter Olsen
ISBN
978-91-86323-83-7
Artikelnummer
2139
Antal sidor
116
Antal
2st
Kategori

Framtidens idrottsföreningar
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen?

Boken Framtidens idrottsföreningar bygger på slutrapporten "Idéprojektet Framtidens IF"
Rapporten  "Idéprojektet Framtidens IF" presenterar åtgärder och förslag för hur framtidens idrottsföreningar bör förändras för att möta utvecklingen. Rapporten är ett resultat av en motion till Riksidrottsförbundets årsmöte 2011. Motionen bejakades och en projektgrupp sattes samman med personer från Riksidrottsförbundets kansli med stöd av en styrgrupp och en referensgrupp. Det huvudsakliga arbetet bestod av ett omvärldsarbete där fyra samhällstrender sammanfattades och analyserades med stöd i aktuell forskning från den ideella sektorn.

 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.