Föreningsguiden

Titel
Föreningsguiden
Författare
Peter Olsen
ISBN
9789185433476
Artikelnummer
2116
Antal sidor
60
Antal
1st
Kategori

Föreningsguiden är ett grundmaterial i föreningskunskap och föreningsutveckling. Lägger vi ihop dessa båda får vi idrottens föreningslära. Materialet utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar, styrelser, utskott, kommittéer, arbetsgrupper, valberedningar och andra som är intresserade av verksamheten i den ideella idrottsföreningen. Häftet vänder sig i första hand till organisationsledaren – hon eller han som skapar förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs i föreningen och alldeles särskilt till de förtroendevalda ledarna i styrelsen.

Antingen du är engagerad förälder, förtroendevald styrelseledamot, utsedd att arbeta i någon referensgrupp eller är anställd i en förening har du stor nytta av att känna till grunderna i det som handlar om föreningskunskap och föreningsutveckling. Om alla vet vad som gäller och vet vilka förutsättningarna är för att utveckla, förbättra och förnya, då är chansen också mycket större att det som sker i föreningen gör det på ett effektivt sätt.

Syftet med Föreningsguiden är framför allt att utrusta läsaren med ett antal förutsättningar, tankar och redskap som gör denne än mer redo att påverka och utveckla sin förening tillsammans med andra medlemmar. I grund och botten handlar det nämligen om att det som händer i föreningen ska uppfylla medlemmarnas önskemål, deras vilja och deras beslut.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.