Föreningsguide 1 - Styrelsearbete i utveckling

Titel
Föreningsguide 1 - Styrelsearbete i utveckling
Författare
Peter Olsen
ISBN
91-85138-01-0
Artikelnummer
2101
Antal sidor
42
Antal
1st
Kategori

Innehåller
Stadgar som ger stadga
Föreningspolicy - själva grunden
Årsmöte med mål och mening
Valberedning - bereder valen
Ord och ordens betydelse
Styrelsen - föreningens blodomlopp
Möten som berikar
Om världen och omvärlden
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.