Engagerad 2.0

Titel
Engagerad 2.0
Författare
Helena Carlsson
ISBN
9789186323035
Artikelnummer
2131
Antal sidor
34
Antal
3st
Kategori

Inspiration, kunskap, tips och idéer på hur man kan påverka i sin förening!

Idrotten är en stor ungdomsverksamhet. Av idrottens medlemmar är drygt 2 miljoner under 26 år. Idrotten består alltså av många unga! Med så många unga som utövar verksamheten är det viktigt att unga också finns representerade i styrelser och kommittéer, eller på andra sätt får vara med och påverka vilka beslut som tas.

Engagerad 2.0 är skriven för den som är ung och aktiv i en förening. Som ung och aktiv är man en del av svensk idrott och det är därför viktigt att man kan vara med och påverka sin förenings verksamhet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa!.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.