En vinnande styrelse : om styrelsearbete i en förening

Titel
En vinnande styrelse : om styrelsearbete i en förening
Författare
Lasse Hogedal
ISBN
91-88940-87-X
Artikelnummer
2087
Antal sidor
56
Antal
4st
Kategori

En styrelse fungerar inte med automatik som ett självspelande piano. Bra samspel och en positiv atmosfär är inte något som bara finns utan det måste skapas. Innan match klargör ett fotbollslag spelpositioner och roller i laget. Insikten om vem som är måltjuv, vilka som är bryt- och passningssäkra och vem som ska vara spelfördelare. Samspel tränas mellan skilda lagdelar och olika saker övas.

Detta är en självklarhet men tillämpas inte i alla sammanhang där ett team, exempelvis en styrelse, förväntas prestera något. Styrning, struktur och samspel är tre viktiga nyckelord för att nå framgång i styrelsearbetet, att bli en vinnande styrelse

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.