En Cup

Titel
En Cup
Författare
Yvonne Dolck Lagrell
ISBN
91-87660-55-5
Artikelnummer
2007
Antal sidor
32
Antal
1st
Kategori

Att genomföra en cupturnering över en eller flera dagar skapar lite feststämning i föreningen - det är lite utöver de vardagliga idrottsbestyren både för deltagare och arrangörer. Med hjälp av det här materialet vill vi ge förutsättningar för er förening att utbilda de funktionärer som ska ingå i tävlingsorganisationen.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.