Driva Ridskola

Titel
Driva Ridskola
Författare
Lars Annergård, Carl-Gustaf Leissner, Christina Rysshytt Collman, Marita Skårelid
ISBN
978-91-86323-59-2
Antal sidor
96
Antal
1st
Kategori

Nya Driva ridskola innehåller inspiration och vägledning för dig som arbetar med att driva och utveckla en ridskola och för dig som ligger i startgroparna för att starta upp en ny. Driva ridskola är en helt omarbetad version av 2008 års upplaga och vänder sig till förtroendevalda i styrelser och kommittéer samt till personal på ridskolan. Boken är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Med de konkreta och ibland utmanande frågeställningarna blir ert arbete både inspirerande och utvecklande. Här finns svar på många frågor, men det är svaren som ni själva ger som skapar den ridskola ni vill ha.

Innehållsförteckning
•Policy och riktlinjer
•Föreningsarbetet – det ideella arbetet
•Styrelsens arbete – vision, mål och strategier
•Ridskolans ridutbildning
•Kompetent personal
•God hästhållning och lämpliga hästar
•Medlemsuppstallade hästar
•Ridskoleanläggningen
•Ekonomi
•Olyckor, tillbud och brandsäkerhet
•Försäkringar, avtal och juridik

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.