Att vara ideell - en skyldighet eller en förmån?

Titel
Att vara ideell - en skyldighet eller en förmån?
Författare
Per Gärdsell
Artikelnummer
7014
Antal sidor
126
Kategori

Att arbeta ideellt är ett medmänskligt förhållningssätt som håller samhället samman. Genom att delta i den ideella sektorn medverkar vi till ett mer mänskligt samhälle. Författaren ser en självklar koppling mellan att vara ideell och hälsa, och menar att det på så sätt är en förmån att vara ideell. Det här är en bok om hälsa och välbefinnande – din egen och andras.
 

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.