Åsiktskort

Titel
Åsiktskort
Författare
Lasse Hogedal
Artikelnummer
1205
Antal
2st
Kategori

Att använda åsiktskorten leder till ökad öppenhet och kommunikation! Med hjälp av åsiktskortens färger, texter, siffror eller känslouttryck kan man i gruppen värdera och analysera olika påståenden.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.