Arrangemang

Titel
Arrangemang
Författare
Maria Gidlund, Jan Byström, Gert Classon, Lars Hallberg och Lennart Nilsson
ISBN
91-88940-72-1
Artikelnummer
2081
Antal sidor
71
Antal
1st
Kategori

Ett perfekt arbetsmaterial för er som arrangerar tävlingar, cuper, jubileer, motionslopp, tivolin, festivaler, ungdomsdagar etc. Ni får hjälp med att strukturera, planera och följa upp det arbete som krävs för att ett arrangemang ska kunna genomföras på bästa sätt.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.