Ålands Idrott - Historien om en ö och dess hjältar från 1897 till 2012

Titel
Ålands Idrott - Historien om en ö och dess hjältar från 1897 till 2012
Författare
Jörgen Pettersson
ISBN
978-952-93-1080-7
Antal sidor
407
Antal
2st
Kategori

Det börjar med sport men bär genom hela livet.
En berättelse om tävling och samarbete, konkurrens och gemensamma mål - för eget och Ålands bästa.

Idrott är idag något som ålänningarna vårdar och hyllar. Våra lag i olika sporter kämpar inte bara för egen skull. De vinner för hela samhället och deras förluster delas av många. Våra idrottsstjärnor utgör viktiga förebilder och inspiratörer till unga ålänningar. Genom att konkurrera med andra lär amn sig själv bli bättre. Idrottens framgångar har därmed inte bara stannat hos utövarna. Det finns många exempel på hur människor vana vid hård träning och små steg i idrottskarriären tar sig an andra uppgifter, samhälle och näringsliv till fromma. Det är ingen vågad slutsats att idrottens fostrande uppgift har burit frukt över tid. Genom att tävla inom givna regler och ramar och under inflytande av inspirerande och kunniga ledare fostras unga till att själva ta ansvar och föra stafettpinnen vidare.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.