21 sätt för att göra roligare möten

Titel
21 sätt för att göra roligare möten
Författare
Lena Börjeson
ISBN
91-86500-60-0
Antal sidor
48
Antal
1st
Kategori

I boken får du några förslag på hur du kan göra era möten roligare. Möten som utbildningar, konferenser, informationsträffar, personalmöten olika sammanhang där människor skall träffas och diskutera, lära och utbyta idéer.

Hyr från biblioteket

Böckerna hämtas från Ålands idrotts kansli (Östra Esplanadgatan 7)

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera utlåning av material från vårt bibliotek. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.