Workshops inom jämställdhet och likabehandling inom idrotten

I samarbete med Ålands idrott besöker projektet På samma linje Mariehamn 19-22.10.2020. EUfinansierade
projektet På samma linje är ett samarbete mellan Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.
Projektet arbetar för jämställdhet och respekt inom idrott. Under dagarna på Åland erbjuds föreningar och idrottens aktiva utbildningar och interaktiva workshops. Målsättningen är att
utbildningarna skall stödja Ålands idrotts jämställdhetsarbete.

Frågor om workshops och utbildningar kan riktas till saara.norrgrann@idrott.fi. Gör preliminära bokningar gärna så fort som möjligt till lena@alandsidrott.ax
Begränsat antal tillställningar. Vi koordinerar tillställningarna enligt bokningar och intresse.

Mera detaljerad information kommer senare på Ålands idrotts hemsida och www.sammalinje.fi. Välkommen med!

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.