Workshop - Samsyn IdrottsÅland

Till idrottstinget i juni kom en skrivelse från Ålands innebandyförbund med frågeställningar som:
Vad kan Ålands Idrott (ÅI) göra för att främja barns möjlighet att utöva flera idrotter och inte enbart bli låsta vid en idrott i för tidig ålder?
Kan ÅI underlätta för föreningar att samplanera sin verksamhet och på så sätt undvika krockar som gör att barnen måste prioritera?

Därför bjuder vi in till en kväll där vi får kunskapspåfyllning, möjligheter att lyfta och dryfta våra tankar och farhågor. Under kvällen kommer vi under en workshop se över hur ett samarbete mellan idrotter skulle kunna bli bättre och varför det finns goda anledningar till det.
Ska och vill vi göra något på Åland då måste vi hjälpas åt och gå i samma riktning – ingen idrott kan lösa detta på egen hand.

Här har du och din idrott en chans att vara med och påverka.

När?
29 okt 18:00 till 21:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Johan Fallby
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.