Träningsläger för styrelsen - Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära innehåller vad föreningar och förbund och dess ledare behöver känna till för att skapa bra förutsättningar för den idrottsliga verksamheten.
För att göra saker ännu bättre behöver man träna. Det gäller alla i föreningen. Det gäller också själva föreningen och dess styrelse. Man behöver träna föreningen för att hålla igång den och för att bli och förbli framgångsrik. Idrottens föreningslära innehåller en rad olika områden som varje förening har nytta av.
Vad innebär att vara en juridisk person? Vad säger stadgarna? Vem får vara med och vem bestämmer? Vad måste vi ha kontroll på och vad är bra att ha kontroll på? Vi är en del av ett sammanhang, hur hänger det ihop?

Du får möjlighet att ta upp specifika frågor som er förening vill ha svar på.
Ta med era stadgar så vi kan hänvisa till vissa avsnitt!

När?
17 apr 18:00 till 18 apr 15:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Ulf Klasson
Pris
25€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.