Tecken som stöd inom idrotten

Inkludering handlar om att de som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna sig välkomna. Att man känner sig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att man har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen.

Syftet med denna utbildning är att på nybörjarnivå öka din kunskap, väcka din nyfikenhet och ge inspiration till att använda tecken som stöd inom idrotten för att fler skall känna sig inkluderade.

Du kommer att få information om vilka effekter tecken som stöd kan ge och hur det kan förstärka språket och underlätta för många deltagare.
Vi kommer att öva tillsammans under kvällen och du kommer att få med dig en uppsättning med tecken samt information om hur och vad du själv kan göra för att arbeta vidare på egen hand.

 

När?
23 mar 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Jenny Eriksson

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.