Sexuella trakasserier på fritiden- vad är det och hur jobbar vi förebyggande?

Malin Gustavsson från Ekvalita inspirerar i arbetet och delar med sig av sina
erfarenheter. Hon kommer bland annat att berätta om arbetet med sexuella
trakasserier inom toppidrotten, som hon bekantat sig med via den norska
olympiska kommitten och deras utbildningar om ledarens ansvar och roll i
arbetet.
Föreläsningen riktar sig till föreningsledare som leder ungdomsverksamhet,
ungdomsledare, fritidsledare, idrottsledare samt alla som möter ungdomar i
sitt arbete. Ta med dina dilemman och frågor.
 

Anmälan görs till ida.eriksson@feministparaplyet.ax senast den 18 september

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.