Plattformen - grundläggande ledarutbildning

Kursen mål och syfte är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig träning och ge barn & ungdomar en bra grund i sitt utövande.

Innehåll
- Grundläggande ledarutbildning för barn & Ungdom.
- Lek och lekens betydelse
- Barn och ungdomars utveckling
- Pedagogiskt Ledarskap

4 kvällar 18:00 – 21:15 (onsdag 3 oktober, tisdag 9 oktober, torsdag 25 oktober, onsdag 31 oktober)

När?
03 okt 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Mats Danielsson, Lena Eriksson
Pris
50€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.