Höstens Idrottspass - Kön spelar roll , Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Vad betyder det egentligen att vara jämställd?
Vad har ni som förening att vinna på en jämställd idrott?
Vilken betydelse har ledarskapet?
Målet är fastställt – men hur når vi dit?
Hur ser det ut när vi är framme?

Målet är att ni ska kunna utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringen i er förening. Ni får verktyg till att identifiera förändrings- och förbättringsområden för att möjliggöra en framgångsrik idrott.

 

Föreläsare
Charlotte Axelsson
Datum
11 nov Kl. 18:30 - 21:00
Pris
0.00€
Plats
Digitalt

Anmälan

Godkännande av personuppgifter
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott