Hoppa Rep

Välkommen på en praktisk kurs om att hoppa rep!

Under kursen går vi igenom de viktigaste grunderna i att hoppa rep, både med långt och kort hopprep. Att hoppa rep är mångsidigt och utvecklar spänst, skicklighet och öga-handkoordinationen. Som deltagare får du ta del av övningar, tips och lekar hur du kan göra för att hålla i roliga aktiviteter med hopprep för barn.

När?
12 feb 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Eva-Lotta Backman

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.