High Five - Trygg idrott för alla

Syftet? Bra barn och ungdomsidrott skall bli ännu bättre på Åland
Att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur ni kan agera om eller när något händer.

Anmäl din förening till ett arbete med att utveckla barn och ungdomsidrotten.

Utse en arbetsgrupp på ca 6-8 personer. Personerna ska representera både styrelsen, ledare, föräldrar och aktiva ungdomar (14-15 år eller äldre). Föreningens barn och ungdomsansvariga har en viktig roll i detta arbete

Tidigare deltagare har bl. a. sagt följande

- Otrolig inspiration, idéer och redskap
- Får en att tänka till och omvärdera många saker
- Bra projekt som behövs för att öppna ögonen

Datumen för arbetet är 4 oktober, 29 oktober och 22 november

När?
04 okt 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Helene Olsson
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.