Fysisk träning för barn upp till 12år

Träning med den egna kroppen som verktyg. Din kropp har du alltid med dig så det är viktigt att ge möjligheter till fysisk utvecklande träning i olika miljöer för idrottare oavsett idrottsgren. Fantasi och kunskap att kunna träna eller bygga “träningsstationer” var du än befinner dig (i omklädningsrum, hotellkorridor, en park eller längst bak i flyget). Utnyttja de redskap som finns och variera träningen med nya övningar för samma inriktning.

Hur kan vi träna fram och bygga atleter oavsett idrott? Teori och många praktiska övningar där ni som deltagare får möjligheten att prova träningen på egen kropp! Allsidig träning som både skadeförebygger och utvecklar.

När?
30 mar 09:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Mats Mejdevi
Pris
20€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.