Fortbildning i dans och bollspel

Fortbildning i dans och bollspel för idrottslärare och ledare - få inspiration inför det nya läsåret!

 

Under kvällen presenteras dans och bollövningar med inspiration från en idrottslärarfortbildning i Beitostölen. Norges idrotsshögskola arrangerade en fortbildning i januari 2019 och nu delar vi med oss av saker som direkt kan användas i idrottssalen. Även andra ledare och tränare som är intresserade är givetvis välkomna med. Häng med!

 

När?: 19 augusti 2019 kl. 18-21

Var?: I Vikingahallen.

Med vem?: Kenneth Smulter, Sune Svensson, Pernilla Hjärne, Fredrik Törnroos, Chris Karlsson och Ann-Elin Hobberstad

 

När?
19 aug 18:00
Var?
Vikingahallen
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.