Föreläsning med Hanna Wiss

Hur gör man för att ha så mycket energi som möjligt? Hur är det att flytta från Åland och bedriva elitidrott?
Hur kan jag ta hand om min kropp och knopp på bästa sätt?
Påverkar min målsättning min energi?
Att flytta hemifrån och fortsätta med sitt liv och sin idrott i en ny miljö.
Hanna kommer under föreläsningen att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Under föreläsningen får deltagarna möjligheten att fundera kring sig själva och kartlägga hur den egna energinivån kan optimeras

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.